Introductie


Cresson Consultancy is een automatiseringsbedrijf, dat zich richt op een solide ontwikkeling van software voor internet en intranet toepassingen. Cresson beschikt daarvoor over een stevige kennis- en ervaringsbasis, zowel op technisch als op organisatorisch gebied.


Ook betrokken bij:
InfinitCare


MeerOver ons


Cresson Consultancy beschikt over een solide kennis- en ervaringsbasis, zowel op technisch als op organisatorisch gebied. Dit betreft met name de volgende ervaringen:


Projectleiding in zowel realisatie- als implementatie-projecten (PRINCE II)
Business analyse
Informatie analyse en basisontwerp
Haalbaarheidsstudies en adviezen
Inrichting van ontwikkel- en beheerprocessen (ITIL)
Begeleiding van ontwikkelaars en kennisoverdracht m.b.t. tools en applicaties
Hoog kennisniveau van Oracle databases en software
Materiekennis in diverse branchesOnze activiteitenOnze activiteiten


Cresson Consultancy richt zich op business en informatie-analyse en de ontwikkeling van software voor internet en intranet toepassingen. Daarvoor kunnen de volgende activiteiten worden ingevuld:

- Vooronderzoek - Projectleiding -
- Business analyse - Informatieanalyse -
- Ontwerp - Inrichting beheer - Bouw -Detailoverzicht van onze activiteitenDetailoverzicht van onze activiteitenPeriode Opdrachtgever Activiteiten Middelen
2014-2016 InfinitCare, Utrecht Systeemontwikkeling
Ontwikkeling van een SAAS applicatie voor het meten van effectiviteit van processen binnen zorginstellingen (voornamelijk GGZ).
PHP, MySQL, Jaspersoft
2013-2014 Rabobank, Utrecht Business analyse
Analyse-activiteiten ten behoeve van de migratie van Friesland Bank klanten naar de Rabobank. Dit betreft het stuur- en monitoring-proces voor activiteiten op lokale banken en voor de verschillende deelprogramma's, alsmede het uitval- en interventieproces, voor klanten of producten, die om verschillende redenen niet gemigreerd kunnen of mogen worden.
MS Office
2012-2013 TenneT, Netbeheerder, Arnhem Informatie-analyse
Analyse-activiteiten voor schonen en verrijken van asset informatie. Inventarisatie van te schonen data en opstellen van werkopdrachten voor externe partijen voor het aanleveren van de gegevens. Definiëren van business rules voor de verificatie van asset informatie in Drools Guvnor.
MS Office, Drools, Guvnor
2011 SBGGZ, Gezondheidszorg, Bilthoven Functioneel beheer
Functioneel beheer van een XML interface, via welke GGZ instellingen informatie aanleveren, die dienen als basis voor een benchmark meting. Ondersteuning van de instellingen bij de opbouw van deze bestanden. Bouwen van rapporten voor validatie van de onderliggende database.
XML, SQL Server
2011 Liander, Netbeheerder, Harderwijk Informatie-analyse
Ook Alliander heeft een programma geïnitieerd ter verbetering van de data-kwaliteit van asset informatie voor het aanvullen van informatie over kabels, leidingen en aansluitingen. Hiervoor worden verschillende analyse- en ontwerpactiviteiten uitgevoerd.
MS Office, Smallworld, Oracle
2009-2011 Stedin, Netbeheerder, Rotterdam Informatie-analyse
Ter verbetering van de data-kwaliteit van asset informatie heeft Stedin een programma opgezet om verschillende aspecten ten aanzien van de asset informatie aan te pakken. In dit kader verschillende analyse-activiteiten uitgevoerd, met name inventarisatie van de informatiebehoefte bij risico-analisten, begeleiding van data-analyse en opschoning van zogenaamde type-tabellen in het GIS-systeem en analyse van mogelijke data-kwaliteit issues in bestaande Stedin-processen. Vervolgens gerichte business rules voor verschillende disciplines en regio's in het Stedin-gebied uitgewerkt, getoetst en toegepast. Vooronderzoek gedaan naar mogelijkheid van migratie van een aantal legacy systemen naar het geografische asset informatiesysteem van Stedin.
MS Office, Smallworld, Cognos, Oracle
2009 DrawBridge54, Verandermanagement, Wijk bij Duurstede Systeemontwerp
Ontwikkeling van een web-based applicatie ter ondersteuning van de DrawBridge54 methode.
PHP, MySQL
2007-2009 RR Donnelley, Document services, Arnhem Informatie-analyse, Architectuur-ontwerp, Business-analyse
Naar aanleiding van een outsourcing traject nam RR Donnelley een aantal applicaties over van klant ING. Deze applicaties moeten ontvlochten worden uit de ING systemen en organisatie en opgenomen in RR Donnelley organisatie. Hiervoor impact analyses uitgevoerd. Bovendien een architectuur en functionele ontwerpen opgesteld voor de data communicatie met ING. Een selectie uitgevoerd voor een tool ter ondersteuning van data communicatie en processturing. Een Business Case opgesteld voor het vervangen van de bestaande management informatie instrumenten door een afdelingsoverstijgende applicatie.
MS Office, Visio
2007 Ptito, Telefoondiensten, Rotterdam Systeemontwerp
Ontwerp en ontwikkeling van nieuwe functionaliteit voor beluitnodiging diensten voor mobiele telefoons. Hiervoor een helpdesk-website ontwikkeld, waarop klanten hun telefoon geschikt kunnen maken voor ontvangst van WAP-berichten. Bovendien diverse interface-services voor Ptito-klanten en programmatuur voor facturering van Ptito-diensten ontwikkeld.
MySQL, PHP
2006-2007 Albert Heijn, Retail, Zaandam Informatie-analyse
Ontwerp van nieuwe functionaliteit volgens RUP-methodiek binnen maatwerksystemen voor de administratie van Albert Heijn, met betrekking tot goederenstromen en verrekening met of facturatie van (retour-)leveringen aan leveranciers. Opstellen van use case beschrijvingen. Begeleiding van test en implementatie van de nieuwe functionaliteit. Verantwoordelijk voor de communicatie tussen de ontwikkelaars, administrateurs, technische beheerders (alle externe organisaties) en de Albert Heijn-organisatie.
MS Office, Visio, Oracle
2005 AGIS Groep, Zorgverzekeringen, Amersfoort Functioneel ontwerp
Ontwerpen en testen van nieuwe functionaliteit en een nieuwe structuur voor verschillende websites van Agis. Verantwoordelijk voor de communicatie tussen de ontwikkelaars en de lijnorganisatie.
MS Office, Visio
2004-2005 Sociale Dienst, Amsterdam Informatie-analyse, systeem ontwerp, projectleiding
Ontwikkeling van een Dashboard met sturingsinformatie voor het functioneren van afdelingen binnen de Sociale Dienst, op basis van een intranet-applicatie, die gebruik maakt van Oracle Portal. Tevens verantwoordelijkheid voor opzet en beheer van Designer repositories en inrichten van nieuwe database-omgevingen.
Oracle
2003-2004 Diverse gemeenten, Sociale diensten Systeem ontwerp
Opzet van een website voor ondersteuning van een samenwerkingsverband tussen gemeentelijke sociale diensten op het gebied van management informatie en beleid. Ontwerp en begeleiding van realisatie.
PHP, MySQL
2003-2004 Diverse gemeenten, Sociale diensten Systeem ontwerp
Implementatie van Management en Verantwoordings Informatie op basis van een set rapportages, die voor SZW Utrecht zijn ontwikkeld. Deze implementatie heeft tevens betrekking op procedures rond het beheer van de rapportages en omvat ook kennisoverdracht naar de applicatiebeheerders met betrekking tot het gebruik van Impromptu in combinatie met GWS4all.
Cognos Impromptu
2002-2003 SZW Utrecht Informatie-analyse, ontwikkeling
Ontwikkelen van Management en Verantwoordings Informatie op basis van het standaard pakket GWS4all, met behulp van Cognos Impromptu en Powerplay. Om dit te realiseren is in eerste instantie het gehele datamodel van GWS4All in Designer geplaatst. Hiervoor eerst een basis-structuur opgezet voor het leveren van management informatie naar diverse partijen, zoals management, gemeente en ministerie. Tevens procedures opgezet voor het beheer, levering en ontwikkeling van nieuwe rapportages.
Cognos Impromptu
2001-2002 KPN FIS, Telefonie, Den Haag Projectleiding
Opzetten van een beheerorganisatie volgens ITIL voor deze afdeling van KPN, die een aantal applicaties voor de financiële administraties bij KPN beheert. Het betreft hier naast Oracle Financials Telecom een aantal maatwerk-applicaties voor het procureren en betalen van ontvangen facturen. Tevens het opzetten van technisch beheer van een nieuwe maatwerk-applicatie voor het scannen en (laten) procureren van facturen. Opzet van procedures en begeleiding bij de invoering hiervan.
MS Project
2001 Staal Bankiers, Bank, Den Haag Projectleiding
Coördineren van de acceptatietest bij de invoering van modificaties op een standaard softwarepakket voor banken (ICBS van Fiserv). Dit betrof het aansturen van gebruikers die de test moeten uitvoeren, het aansturen van medewerkers in het opzetten van testplannen, testsets en de testomgeving, het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de acceptatietest, aansturing van systeembeheerders, die de software installeren en de batch-processen opzetten en opstarten en het promoveren van goedgekeurde software naar de productieomgeving.
-
2000 Kijknet, Internet, Groningen Projectleiding
Evalueren van het tot nu toe toegepaste datamodel, waarin op zeer rigide wijze de structuur van de internetsite was ondersteund. Het toegepaste model omvormen tot een nieuw model, waarin eisen als flexibiliteit, snelheid en integriteit zijn gewaarborgd. Belangrijk hierbij was de relatie tussen toegangspaden en zoekcriteria die in de site gebruikt worden.
Oracle
2000 Mannesmann, Industrie, Dusseldorf Projectleiding
Het realiseren van een project-planning-systeem, waarmee de personeelsplanning van accountants binnen de Mannesmann-organisatie wordt samengesteld. Tevens kan op basis van flexibel in te stellen criteria een selectie worden uitgevoerd, welke van de ± 500 Mannesmann-dochterbedrijven op basis van risicofactoren in aanmerking komen om in een bepaald jaar onderzocht te worden en welke onderdelen van deze bedrijven daarvoor in aanmerking komen. De bouw van dit systeem werd uitgevoerd door junior ontwikkelaars, die ondersteund moesten worden bij de technische realisatie van de applicatie.
Oracle
1999-2000 Albert Heijn, Retail, Zaandam Projectleiding, systeemontwikkeling
Het realiseren van een applicatie, die gegevens in de 650 filiaal-databases synchroniseert met de gegevens in de database op het AH-hoofdkantoor. Daarnaast werden diverse procedures opgesteld, ten aanzien van ondersteuning, incident-behandeling en changes. Coordinatie van de realisatie door verschillende AH-afdelingen. Begeleidng van een intensieve test, die de betrouwbaarheid en performance moest garanderen. Tot de activiteiten van behoorden planning, ontwerp en de coördinatie van diverse partijen.
Oracle
1990-1999 -NMS, Bank, Diemen
-KPN, Telefonie, Groningen/Den Haag
-Epson, Importorganisatie, Amstelveen
-Luchthaven Schiphol
-ENECO, Openbare verlichting, Rotterdam
-Rijkswaterstaat AVV, Scheepsongevallen-registratie, Rotterdam
-Rabobank Effectenbedrijf, Utrecht
-Prolin, IT beheer, Amsterdam
-Minimail, CRM Seiko Messagewatch, Lopik
-CAK, Administratiekantoor AWBZ, Den Haag
Projectleiding, advies, systeem ontwerp, systeem analyse
Bij diverse bedrijven projecten uitgevoerd. In feite zijn de meeste opdrachten uitgevoerd met behulp van Oracle, waaronder Oracle RDBMS, Oracle Forms en Reports, Oracle Designer etc. Ook enkele projecten volgens object-geörienteerde methodieken uitgevoerd (UML, use cases). Verantwoordelijk voor de planning, ontwerp, coördinatie van testen, begeleiding van (deels onervaren) programmeurs en implementatie. Tevens consultancy-opdrachten uitgevoerd, waarin adviezen werden gegeven over de inrichting van de beheerorganisatie bij klanten.
Oracle
1981-1990 -SGIW, Garantie Woningbouw, Rotterdam
-Dirkzwager, Loodsbedrijf, Schiedam
-Boele Scheepswerf, Bolnes
-SBI, Stichting Betonindustrie, Woerden
-Nederland Haarlem, Verkeersmiddelen, Haarlem
-Nagron Precision Tooling, Matrijzen, Helmond
-Brooks Instruments, Vloeistofmeters, Veenendaal
-RDC, Congrescentrum, Amsterdam
Pakketadvies, systeem analyse, systeemontwikkeling
Bij diverse bedrijven projecten uitgevoerd, die in de vroegere periode vooral waren gericht op de ontwikkeling van cursistenadministraties en in de latere periode op de ontwikkeling van een standaardpakket voor logistieke doeleinden en klantspecifieke uitbreidingen daarop. Deze systemen draaiden op Digital PDP/VAX machines en werden gebouwd met behulp van Dibol.
Dibol